Sejarah

 

    SMA NEGERI 7 PALEMBANG

   Jalan Taqwa Mata  Merah Sei. Selincah Kec. Kalidoni  Tlp.720321 Palembang

      

Kepala Sekolah

:

Dra. Hj. Nyimas Yasmin, M.Pd

Waka Kurikulum

:

Sumiran, S.Pd, M.Si

Waka Kesiswaan

:

Harry Susanty, S.Pd, M.Si

Waka Sarpras

:

Rismawati, M.Pd

Waka Humas

:

Drs. Margono Ridwan, M.Pdi

 

Drs. Ishaq Simin (1981 – 1988) Sejak berdirinya SMA Negeri 7 Palembang telah beberapa kali terjadi penggantian Kepala Sekolah yaitu :

 1. Antono Padmowidarso (1988 – 1990)
 2. Limat Silitonga, BA (1990 – 1992)
 3. Siti Nurbaya, BA (1992 – 1993
 4. Eddy Salam, SH (1993 – 1995)
 5. Drs. Iskandar Wazor (1995 – 1998)
 6. Drs. M. Syeh Hanawi (1998 – 2000)
 7. Drs. Irawadi (2000 – 2002)
 8. Dra. Darmi Hartati (26 Januari 2002 s.d 2 Oktober 2002)
 9. Drs. Syamsul Bahri (2 Oktober 2002 s.d 20 Juni 2003)
 10. Drs. Herwani (20 Juni 2003 s.d 6 Februari 2006)
 11. Drs. Rialdy (07 Februari 2006 s.d 11 Januari 2011)
 12. Dra. Hj. Hudaidah Senen, M.Si (11 Maret 2011 s.d 3 April 2012)
 13. Dra. Hj. Roslaini, MM (28 Maret 2012 s.d 28 April2015)
 14. H. Suparman, S.Pd, M.Si ( 29 April 2015 s.d 5 Juni 2016)